مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

هدف از این تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود تحقیق رشته حقوق

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

 
 
 
 
مقدمه
مالکیت فکری یا حقوق فکری  به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری درزمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.  این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که    زاییده ی فکر و اندیشه ی انسان ومرتبط با آفرینش های ذهنی اوست، به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیر قابل لمس است. 
حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد. 
 
سازمان جهانی مالکیت فکری  حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصل می شود.»
تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال 1899 توسط پیکار  حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.  به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد. 
حقوق مالکیت فکری را، حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده اند که در گفتارهای آتی به استدلال موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 7

گفتار اول: کلیات 7
بند اول : مفهوم حق و حقوق 7
بند دوم : مفهوم مال و مالکیت 10
گفتار دوم: تعاریف 13
بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری 13
بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری 15

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری 17

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان 18
گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر 20
گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی 23

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری 24

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی 26
بند اول: کنوانسیون برن 26
بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس» 27
بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها 28
گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی 29
بند اول: کنوانسیون برن 30
منابع و مآخذ 32
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

خرید فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دریافت فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

خرید پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دریافت نمونه سوال مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

خرید پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دریافت مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

خرید فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

خرید مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از download

دانلود مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

خرید پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دریافت فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

خرید نمونه سوال مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دریافت فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

خرید فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دریافت فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

خرید کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از www

دانلود مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دریافت پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

خرید فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

خرید تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دریافت تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

خرید فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

خرید فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دریافت فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

خرید نمونه سوال مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

خرید فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دریافت فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دریافت فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دانلود کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از word

دریافت تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

خرید تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود پروژه مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دریافت کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دریافت مقاله مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود فایل مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دریافت فایل pdf مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

خرید کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دانلود کارآموزی مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

دریافت فایل word مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free

خرید تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری از free


مطالب تصادفی