مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

 
 
چکیده
ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به کسب و کار و تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند. این سازمانها، فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان، قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف، انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان می گذارد. دغدغه و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از این که چه رابطه ای بین راهکارهای دیجیتالی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی وجود دارد؟ راهکارهای دیجیتالی در اینجا عبارتند از دسترسی دانش دیجیتالی، غنای دانش دیجیتالی، دسترسی فرایند دیجیتالی و غنای فرایند دیجیتالی. برای موفقیت کسب و کار الکترونیکی از چهار منبع ارزش آفرینی کارایی، تکمیل کننده ها، تحکیم روابط با مشتریان و شرکای تجاری و نوآوری استفاده شده است. 
 
 
واژگان کلیدی:

کسب و کار الکترونیکی

منابع ارزش آفرینی

راهکارهای دیجیتالی

دسترسی دانش دیجیتالی

غنای دانش دیجیتالی

دسترسی فرایند دیجیتالی

غنای فرایند دیجیتالی

 
 
2-1- مقدمه
فیلوس و بناهان  (2000 ، صص 3-20) چنین مطرح می كنند كه اقتصاد دیجیتالی جدید  كه نتیجه پیشرفتهای فناوریهای شبكه است ، مجموعه جدید از قواعد و ارزشها را ایجاد می كند كه رفتار عاملان آن را تعیین می كند. این عاملان می توانند بصورت سازمانهای تجاری و غیر انتفاعی و یا دیگر بازیگران بازار یعنی مصرف كنندگان فردی و گروهی، متمایز شوند. بازارهای دیجیتالی، فرصتهای جدید و غیر محدودی را برای كسانی كه در آن كار می كنند، ارائه می دهد . تحقق این فرصتها، چالشهای جدیدی را بهمراه دارد. بازیگران در اقتصاد دیجیتال در می یابند كه برای كسب منافع، نگرشها و دیدگاههای سنتی برای انجام كسب وكار، نیاز به تعریف مجدد دارد. در نتیجه، مفاهیم سنتی كسب و كار رها می شود و مفهوم سازمان توسط موجودیتهای جدیدی جایگزین می شود كه چالشهای ذاتی این دوره اقتصادی جدید را منعكس می كند. در  جریان انقلاب صنعتی، شركتها به میزان شگرفی، از جوامع یك پارچه روستایی به كانونی از سازمانهای شهری مستقل، تغییر یافت . این در دهه 1980 و 1990، با معرفی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ظهور سریع پارادایمهای كسب و كار الكترونیكی، جهانی تر و بیشتر مبتنی بر همكاری شد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2
2-1- مقدمه 3

شكل 2-1 سازمانهای هوشمند، در سه بعد به صورت شبكه می باشند (فیلوس و بناهان، 2000، 3-20) 11

2-2- پیشینه تحقیق 14

مهمترین توانمندسازهای كسب و كار الكترونیكی با توجه به OECD (2004) عبارتند از: 15

2-3- كسب و كار الكترونیكی 17

2-3-1- مدل پیکربندی مجدد کسب و کار اینترنتی 18

شکل 2-2 پنچ سطح پیکربندی مجدد کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات (ژنگ و همکاران، 2004) 19

2-3-2- الکترونیکی کردن کسب و کار 20

شکل 2-3 الکترونیکی کردن کسب و کار و زنجیره ارزش مبتنی بر مشتری (واسارهلیی و گرینستین، 2003) 23

فهرست منابع و مآخذ 24
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک از free


مطالب تصادفی