مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 29
حجم 186 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی

 

 

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

 

 

 

مقدمه مبانی نظری مزیت رقابتی :

مفهوم مزیت رقابتی:
برای هر شرکتی در هر صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکا بر یک منبع برای کسب مزیت رقابتی نیست بلکه بهترین و موفق ترین شرکتها می دانندکه همواره باید از زوایای تازه ای به مزیت رقابتی بنگرند و از انواع منابع برای خلق مزیت رقابتی بهره گیرند (استالک و گورگی،1998). عملکرد برتر و سودآوری بیشتر برخی شرکتها به علت داشتن عوامل خاص و غیر قابل تقلید است که عملکرد بهتر نسبت به رقبا را باعث می شود. این مهارتها و دارایی های منحصر بفرد، منابع مزیت رقابتی اند (باواد واج،1993) . مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد ( بارنی1999، لیس برین 2001).

 

 

بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان باید هم به موقعیت خارجی خود توجه و دقت داشته باشد و هم توانمندیهای داخلی را مورد توجه و اهمیت قرار دهد ( اپلنام، 2000). منابع یا مهارتها برای آنکه مزیت رقابتی پایدار باشند باید چهار ویژگی اساسی را داشته باشند: با ارزش باشند، باید دربین شرکتهای موجود و رقبای بالقوه کمیاب باشند، به راحتی قابل تقلید نباشند و نباید معادل استراتژیک جایگزینی برای آن وجود داشته باشد ( بارنی،1991) .

 

 

 

 

تعریف مزیت رقابتی:
ارتباط مستقیم ارزشهای مورد نظر مشتری، ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت، الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظارات او سازگارتر و نزدیکتر باشد می توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت رقابتی باعث می شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری برتری داشته باشد.

 

 

 

صاحبنظران مختلف نسبت به مزیت رقابتی تعریف متعددی ارائه نموده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

 

مزیت رقابتی به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، بدست آوردن بازگشت سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده می باشد (اسفیدانی، 1387).

 

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکرد بهتر از رقبا قادر می سازد (بورجیس،1995) .

 

مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمانها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند(فیور و چهارباغی،1995).

 

مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارایه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند(پورتر، 1985) .

 

مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است(کیگان، 1998).

 

مزیت رقابتی، ارزشهای قابل ارایه شرکت برای مشتریان می باشد به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است(پورتر، 1986).

 

 

در صنایع مختلف بعضی از شرکتها صرف نظر از اینکه سود متوسط آن صنعت بالا یا پایین است سودآورتر از بقیه اند. این عملکرد برتر به علت داشتن عوامل خاص و غیر قابل تقلید است که عملکرد بهتر نسبت به رقبا را نتیجه می دهد. این مهارتها و دارایی های منحصر به فرد منابع مزیت رقابتی اند( باوادواج و همکاران، 1993).با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت داخلی و خارجی سازمان، از منابع سازمان نشات می گیرد و به واسطه توانایی بکارگیری درست این منابع، قابلیت هایی بوجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها، مزیت های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند(فیور، 1995).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مزیت رقابتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    3
2-1 مقدمه    

مزیت رقابتی:    3
2-3-1- مفهوم مزیت رقابتی:    3
2-3-2- تعریف مزیت رقابتی:    4
2-3-3- ابعاد مزیت رقابتی:    5
2-3-4- مزیت رقابتی پایدار:    6
2-3-5- اهمیت مزیت رقابتی در بانکداری:    7
2-3-6- بهره وری و مزیت رقابتی:    8
2-3-7- مزیتهای رقابتی در قلمروهای؛ انسانی، سازمانی و محیطی:    8
2-3-8-  نگرشهای موجود به مزیت رقابتی:    11
2-3-9- ارتباط تئوریهای مزیت رقابتی و مسیرهای جدید:    15

پیشینه تحقیق در مورد مزیت رقابتی

 

منابع
 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی از free


مطالب تصادفی