مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 33 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

سوگیری تفسیر گرایش به تفسیر اطلاعات مبهم به شیوه‌ای تهدیدآمیز تعبیر می‌شود (مورفی، هیرچ، متیوز، اسمیت و کلارک، 2007).مبهم بودن اغلب موقعیت‌ها و سرنخ‌های اجتماعی، زمینه را برای تحریف معنای آن‌ها فراهم می‌سازد (کلارک و ولز، 1995؛ امیر و برد، 2008).

 

در اختلال اضطراب اجتماعی، این تحریف به صورت سوءتعبیر موقعیت‌های اجتماعی و دریافت نتایج منفی از محرک‌های اجتماعی رخ می‌دهد. در تبیین این سوءتعبیر، امیر و فوآ (2001) فرض کرده‌اند که معانی مختلف یک رویداد مبهم، معمولاً به صورت ناخواسته فعال می‌شوند اما پس از آن برای ورود به هوشیاری از طریق فرآیند بازداری متقابل با هم رقابت می‌کنند. در این فرآیند رقابتی، معانی‌ای که در گذشته مکرراً دریافت شده‌اند تمایل دارند چیره شوند زیرا بدون نیاز به انتخاب هوشیارانه پذیرفته می‌شوند. 

 

 

در این شرایط، سوگیری تفسیر یعنی تمایل به تفسیر اطلاعات مبهم به شیوه‌ای تهدیدکننده مطرح می‌شود. سوگیری تفسیر تحت تاثیر دو برآورد تخمینی رخ می‌دهد:

نخست تهدید ادراک شده از نشانه‌های اجتماعی و سپس هزینه هیجانی نشانه‌های اجتماعی که منظور از هزینه هیجانی، تاثیر ادراک شده موقعیت اجتماعی بر فرد است (شفیلد ، کولز  و گیب ، 2007). در مجموع باید گفت از آنجا که سوگیری تفسیر اضطراب انتظاری برای موقعیت‌های اجتماعی آینده را موجب می‌شود (اسمیت و کلارک، 2007)، در وهله نخست با افزایش پریشانی شخص مبتلا و سپس از طریق تقویت اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی، تداوم اضطراب اجتماعی را منجر می‌شود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه
1-5- تعریف مفهومی سوگیری تفسیر    13
1-6- تعریف عملیاتی سوگیری تفسیر    14
2-1- مبانی نظری    
2-1-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی    41
2-2- پیشینه عملی    42
2-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی    45
2-2-3-2- تعدیل سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی    50
2-2-4- تعامل سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی    53
فهرست منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر از free


مطالب تصادفی