مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی

مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی دانشجویان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 73
حجم 135 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

چارچوب نظری تحقیق حاضر یک نظریه تلفیقی است؛ بنابراین متغیرهای موجود نه از یک نظریه بلکه از چند نظریه و دیدگاه اخذ گردیده‌اند. همچنین اینکه هیچ کدام از نظریه‌های مورد بحث کامل نیستند و هر کدام بر علل و عوامل خاصی تأکید می کنند.عامل بنیادین در شکل گیری هویت های اجتماعی، تعاملات انسانی است. در واقع فرد هنگامی که به تعامل با فردی دیگر می پردازد؛ هویت خویشتن را به عنوان یک عضو جامعه پیدا می کند. هویت در بستر تعاملات اجتماعی تعریف می شود. ظهور فناوری های نوین ارتباطی که شبکه های اجتماعی مجازی یکی از مهمترین آن‌ها می باشد، دگرگونی های بنیادی در تعاملات و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است.

 

 

 

پیامد این امر شکل گیری نوع جدیدی از تعاملات انسانی است که ضمن تمایز از الگوهای ارتباطی مرسوم در رسانه های ارتباط جمعی، عملاً فرصت های نوینی را در جهت تجلی خود و هویت، به وجود آورده است. همانگونه که ولمن، گیدنز، رابرتسون، واتزر و کاستلز هم با وجود به کار بردن اصلاحات متفاوت معتقد می باشند.پس می توان به طور کلی گفت که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان بعدی از جهانی شدن در حوزه ارتباطات می توانند تأثیرات زیادی بر هویت کاربران ایجاد کنند و باعث بازاندیشی در هویت که گیدنز معتقد می باشد، شوند.

 

 

 

احساس آزادی در شبکه های اجتماعی موضوع دیگری می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در عصر حاضر و با توجه به دگرگونی های که در حوزه ارتباطات ایجاد شده است بررسی موضوع احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی بحث مهمی می باشد براساس نظریه حوزه عمومی هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. هابرماس معتقد هست حوزه عمومی قلمروی از زندگی می باشد که هر فرد فارغ از همه چیز آنچه را که دوست دارد بیان می کند.

 

 

 

نظریه کاشت بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می کنند و نیز چگونگی تأثیر گذازی رسانه ها بر مخاطبان تأکید دارد. فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداری در محتوا و برنامه های آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد؛ بنابراین براساس نظریه کاشت یا پرورش جرج گربنر می توان استنباط کرد میزان، مدت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی افراد تأثیر می گذارد.

 

 

 

 

همچنین نظریه استفاده و رضامندی که در مورد میزان رضایت مخاطبان از نوع برنامه های رسانه های جمعی می باشد و معتقد می باشد که مخاطبان بیشتر برنامه های را دنبال می کنند که از آن برنامه رضایت حداقلی داشته باشند که در تحقیق حاضر نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، نوع اشتراک گذاری مطالب، نوع لایک و کامنت، نوع عضویت در گروه ها و تالارها، نوع مخاطب پست ها در شبکه های اجتماعی مجازی و نوع پیگیری اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی براساس همین نظریه یعنی نظریه استفاده و رضامندی می باشند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات                                                   1
1-1-مقدمه                   2
1-2-بیان مساله               4
1-3-اهداف تحقیق         7
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق                                         7
1-5- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی                        9

 

 

 

2- فصل دوم: چارچوب نظری و تجربی تحقیق   10
2-1- پیشینه تحقیق          11
2-1- 1-مطالعات انجام شده داخلی                                    11
2-1-2- مطالعات انجام شده خارجی                                  14
2-1- 3-جمع بندی پیشینه تحقیق                                       17
2-2- مبانی نظری           18
2-2-1- هویت               18
2-2-1-1- هویت اجتماعی                                               19
2-2-1-2 کنش متقابل نمادین                                           20
2-2-1-3- سایر نظریه پردازان                                             21
2-2-2- شبکه های اجتماعی مجازی                                    23
2-2-3- شبکه های اجتماعی مجازی و هویت                       25
2-2-3-1- بری ولمن         25
2-2-3-2-آنتونی گیدنز     26
2-2-3-3- رولند رابرتسون                                                   27
2-2-3-4- مالکوم واتزر     28
2-2-3-5- مانوئل کاستلز  30
2-2-3-6- حوزه عمومی هابرماس                                      31
2-2-3-7- نظریه کاشت    31
2-2-3-8-نظریه استفاده و رضامندی                                     32
2-2-3-9- فیس بوک و هویت                                             32
2-3- چارچوب نظری تحقیق                                                34
2-4- فرضیه های تحقیق       37

 

منابع                                

                 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

خرید فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

خرید مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از www

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

خرید فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی از free


مطالب تصادفی